SLAUGYTOJOS UŽRAŠAI

Skirti man ir Tau

El. knygos

Pateikiamos įvairios, laisvai internete prieinamos, slaugytojams aktualios knygos, metodinės rekomendacijos, informaciniai leidiniai.


Rankų higienos rekomendacijos

Šiomis rekomendacijomis siekiama ASPĮ darbuotojams suprantamu ir patogiu būdu (paveikslais, schemomis) perteikti PSO ir kitų tarptautinių organizacijų
bei šalių rankų higienos rekomendacijose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytus reikalavimus rankų higienai, siekiant gerinti rankų higienos įgūdžius ir
praktiką.


“…jos autoriai rėmėsi patirtimi, įgyta kuriant ir įgyvendinant slaugos mokymo programas, vykdant podiplominį kompetencijos tobulinimą, steigiant leidinius, buriant profesines draugijas ir organizacijas, inicijuojant mokslo projektus bei bendradarbiaujant su
užsienio kolegomis, kuriant ir diegiant slaugos politiką.”- prof. O.Riklikienė.


Slaugos filosofija ir teorija. Dalia Pukinskienė.

Leidinio temos parinktos siekiant supažindinti skaitytojus su slaugos filosofija, plėtoti supratimą apie šiuolaikinį slaugytoją, kuris savo veiklą grindžia slaugos mokslo teorijomis ir tyrimais.


ŠLAPIMO TAKŲ INFEKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠLAPIMO PŪSLĖS KATETERIŲ NAUDOJIMU, PREVENCIJA

Šlapimo pūslės kateteriai (toliau – ŠPK) – įvairaus profilio pacientams dažnai naudojama medicinos priemonė skirtinguose sveikatos priežiūros skyriuose. ŠPK yra pagrindinis šlapimo takų infekcijos rizikos veiksnys, todėl sprendimas jį naudoti turi būti priimtas atsižvelgiant į mokslo įrodymais pagrįstas rekomendacijas ir į kiekvieno paciento klinikinę būklę


Bendruomenės slauga

Bendruomenės slauga. Nijolė Galdikienė.

Analizuojami bendruomenės tikslinių grupių sveikatos ypatumai. Mokoma nustatyti bendruomenės tikslinių grupių sveikatos bei slaugos problemas bei jas spręsti. Analizuojami bendruomenės tikslinių grupių slaugos bendrumai ir skirtumai.


Manipuliacijų protokolai, taikomi simuliacinio praktinio mokymo metu. Danguolė Šakalytė.

Detaliai pateikti daugelis slaugos praktikoje naudojamų procedūrų protokolai.


Vaikų užkrečiamos ligos. Imunizavimas.

Albina Pulkauninkienė, Rūta Butkuvienė, Virginija Lapinskienė.


Psichikos sveikatos sutrikimai ir slaugos pagrindai.

Nijolė Lapkauskienė


POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos) leidiniai apie onkologinių ligų diagnostiką ir gydymą.


Gedėjimas. Arvydas Šeškevičius.

Gedėjimas – reakcija į netektį, sielvartas netekus kažko svarbaus, brangaus, reikšmingo. Sielvartas sekina ir yra negailestingas, kartais sunkiai
valdomas, bet jį galima įveikti. Šis jausmas yra skausmingas, bet natūralus
procesas.


Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga. Daiva Narvilienė


Knygoje pateikiami pagrindiniai būtinosios medicinos pagalbos aspektai.Psichikos sveikatos slaugos metodinės rekomendacijos.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras


Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją. V. Kuodytė, V. Jakubynaitė, I. Vėbraitė, B. Pajarskienė 
Higienos institutas, Vilnius, 2014


Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose.

Metodinės rekomendacijos
A. Žiedelis, B. Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: